SMB Norge
Endrer premissene for Norsk næringsliv
Kategorier

SMB NORGE FORSIKRING

Prosjektforsikring dekker skade på de prosjekter man som håndverker, entreprenør eller byggherre bærer risikoen for på årsbasis. Ved å bruke avtaler i henhold til Norsk Standard vil det være krav til å ha prosjektforsikring. Vår prosjektforsikring omfatter: Bygge- og anleggsarbeider…