SMB Norge
Endrer premissene for Norsk næringsliv
Kategorier

SMB NORGE FORSIKRING

Det er viktig å sikre inntekten din i tilfelle du skulle bli syk eller få en skade, det er tross alt den du lever av. Sykepenger fra NAV vil innebære en betydelig reduksjon i inntekt, og de faste utgiftene fortsetter som oftest å løpe. Er du selvstendig næringsdrivende har du i tillegg…