SMB Norge
Endrer premissene for Norsk næringsliv
Kategorier

SMB NORGE FORSIKRING

Vi har utviklet en unik bedriftsforsikring for våre medlemmer. Forsikringen inneholder en rekke viktige elementer og dekker blant annet: Brann Vannskader innbrudd og tyveri Bedrifts-, produkt- og kontoransvar Driftsavbrudd Underslag Naturskade SMB Norges…
SMB Norge har en av markedets beste reiseforsikringer. Bedriften kan velge mellom kun tjenestereise eller et kombinert produkt som også inneholder ferie- og fritidsreise. Forsikringen dekker en reisevarighet på 90 dager på ferie/fritid, mens tjenestereise dekkes i 180 dager. Forsikringen gjelder…
Denne forsikringen dekker skader som følge av ulykker på fritiden. Bedriften unngår dermed situasjoner der det kan oppstå tvil om hvorvidt den ansatte er på jobb eller i fritid. Fritidsulykkesforsikring er ikke lovpålagt, men er et tillegg til yrkesskadeforsikringen for å bedre de ansattes…
Det er viktig å sikre inntekten din i tilfelle du skulle bli syk eller få en skade, det er tross alt den du lever av. Sykepenger fra NAV vil innebære en betydelig reduksjon i inntekt, og de faste utgiftene fortsetter som oftest å løpe. Er du selvstendig næringsdrivende har du i tillegg…