SMB Norge
Endrer premissene for Norsk næringsliv
Kategorier

SMB NORGE FORSIKRING

Ventetiden på nødvendige undersøkelser og behandlinger i helsevesenet kan være lang. Med helseforsikring er de ansatte sikret hurtig behandling ved sykdom eller skade, slik at de kan komme raskere tilbake i jobb. Dette kan spare bedriften for høye kostnader ved sykefravær, og ansatte for unødige…
Når du har familie, eventuelt andre som er avhengige av deg og din inntekt, har du behov for en livsforsikring eller en dødsfallsforsikring (som den ofte omtales). Ikke krav til helseerklæring Vanligvis må man levere en helseerklæring på en livsforsikring. Velger du å tegne dette gjennom SMB…
Transportforsikring vil dekke skade på varer og eiendeler mens de er under transport fra et sted til et annet. Ved å benytte standard leveringskontrakter gjøres det avtaler om hvem som har ansvaret dersom en vare blir skadet på vei fra avsender til mottaker. Leveringsbetingelsene som regulerer…
SMB Norge har en av markedets beste reiseforsikringer. Bedriften kan velge mellom kun tjenestereise eller et kombinert produkt som også inneholder ferie- og fritidsreise. Forsikringen dekker en reisevarighet på 90 dager på ferie/fritid, mens tjenestereise dekkes i 180 dager. Forsikringen gjelder…