SMB Norge
Endrer premissene for Norsk næringsliv
Kategorier

Acapo

Acapo er vår SMB partner og tilbyr alle medlemmer en gjennomgang av bedriftens verdiskapning, mål og visjoner.

4. «Worst case scenario» - konkurs Hva skjer med de immaterielle rettighetene i et «worst case scenario» og bedriften skulle gå konkurs? Immaterielle verdier og rettigheter er en ganske usynlig del av verdiene i bedrifter. På 1980-tallet bestod balansen i fleste norske SMB-bedrifter av…
https://www.facebook.com/294757541215626/videos/1241222852713163/ For bedrifter og oppfinnere er det forbundet med store kostnader å utvikle nye produkter og fremgangsmåter. Ved å få oppfinnelsen patentert, hindres konkurrenter i å utnytte resultatet av forsknings- og utviklingsarbeidet, uten at…